Ungdom i utdanning

Tre ungdommer i utdanning besøkte Bryn Rotary Klubb for noen dager siden. Temaet var korona-utfordringer.

Å studere med restriksjoner går ganske greit, var et av utsagnene. Man jobber effektivt. Merk, man er helt avhengig av et nettverk (lærere, medelever, støttepersoner) for å fungere i studiesituasjonen. Bildet er nyansert. Flere synes situasjonen er vanskelig. Det kan være tungt for ferske studenter å komme inn i faget og rutinene. Man vet ikke hva man skal spørre om og hvem man skal spørre. 

Samvær med venner og potensielle venner er et stort savn. Samvær er avgjørende, både mellommenneskelig og faglig. Man føler at viktige deler av livet går tapt. Engasjement utenom lærestedet hjelper, f.eks idrett og friluftsaktiviteter. 

Selve undervisningssituasjonen kan forbedres. Mye tid sløses bort med å vente på lærere som tuller med de tekniske løsningene. Noen lærere liker å snakke mye og kan bevege seg langt fra pensum. Også blant studentene finnes det "snakkere" som tar opp mye tid. Det finnes fora der studentene kan ta opp slike tema, og det blir gjort. 

Oppslutningen om forelesninger klokka null-åtte-hundre kan variere. Rettferdige eksamener er en utfordring. Flere eksempler ble nevnt. 

De tre imponerte oss. De virker motiverte og ressurssterke. Viktige poenger kom kort og presist. Andre kan nok slite mer. Myndighetene bør sette inn reparasjonstiltak når pandemien er overstått. 

Tor Jakob Smeby

 

7. september 2021

SAMTALE OM ATOMVÅPEN.

Høstmøtene er godt i gang. Per Wium hadde "3 minutter" den 31. august. Han informerte fra et møte i Norske leger mot atomvåpen.

1. september 2021

HJEMME IGJEN

Endelig er vi tilbake på? Nordre Skø?yen Hovedgå?rd.

11. august 2021

BOKSALG

Bryn Rotary Klubb har et opplegg for kjøp og salg av bøker internt i klubben. Alle inntekter går i klubbkassa.

16. mai 2021

KLUBBEN DISKUTERTE DEMOKRATI I VERDEN

Demokrati var tema på klubbmøte for noen dager siden. Gunnar Jahr snakket tankevekkende om demokratiet som styreform, i går, i dag og i framtida.

30. april 2021

PANDEMI - ØKONOMI

Professor Einar Lie besøkte Bryn Rotary Klubb for noen dager siden. Tema var pandemiens virkninger på økonomien.

8. april 2021

Ungdom i utdanning

Tre ungdommer i utdanning besøkte Bryn Rotary Klubb for noen dager siden. Temaet var korona-utfordringer.

22. mars 2021

SKOGFINNER

Jan Myhrvold gjestet Bryn Rotary Klubb for noen dager siden med et foredrag om skogfinner.

12. mars 2021

POLIO I AFRIKA

Rotary feb 2021 har en artikkel om polio i Afrika. Her er et kort sammendrag.

15. februar 2021

Alternativ jul i Riga

Bryn RK støtter et dagsenter for barn i Riga. Jula 2020 ble spesiell.

9. februar 2021

VANN - ET SATSINGSOMRÅDE

Rotary jan 2021 har en artikkel om vann. Vannmangel er et økende problem i verden.


Møteinformasjon

Møtested: Nordre Skøyen Hovedgård
Adresse: Skøyenbakken
Postnummer: 0667
Sted: Oslo
Land: NO
Møtedag: Tirsdag
Møtetid: 19:00:00
Møtespråk: no

Kalender  < KlikK!

Les merrotary lenker

Nyheter fra
rotary INTERNATIONAL:

Loading RSS...

NORFO - Rotary RSS

Loading RSS...

District - Rotary RSS

Loading RSS...