Ungdom i utdanning

Tre ungdommer i utdanning besøkte Bryn Rotary Klubb for noen dager siden. Temaet var korona-utfordringer.

Å studere med restriksjoner går ganske greit, var et av utsagnene. Man jobber effektivt. Merk, man er helt avhengig av et nettverk (lærere, medelever, støttepersoner) for å fungere i studiesituasjonen. Bildet er nyansert. Flere synes situasjonen er vanskelig. Det kan være tungt for ferske studenter å komme inn i faget og rutinene. Man vet ikke hva man skal spørre om og hvem man skal spørre. 

Samvær med venner og potensielle venner er et stort savn. Samvær er avgjørende, både mellommenneskelig og faglig. Man føler at viktige deler av livet går tapt. Engasjement utenom lærestedet hjelper, f.eks idrett og friluftsaktiviteter. 

Selve undervisningssituasjonen kan forbedres. Mye tid sløses bort med å vente på lærere som tuller med de tekniske løsningene. Noen lærere liker å snakke mye og kan bevege seg langt fra pensum. Også blant studentene finnes det "snakkere" som tar opp mye tid. Det finnes fora der studentene kan ta opp slike tema, og det blir gjort. 

Oppslutningen om forelesninger klokka null-åtte-hundre kan variere. Rettferdige eksamener er en utfordring. Flere eksempler ble nevnt. 

De tre imponerte oss. De virker motiverte og ressurssterke. Viktige poenger kom kort og presist. Andre kan nok slite mer. Myndighetene bør sette inn reparasjonstiltak når pandemien er overstått. 

Tor Jakob Smeby

 

4. juni 2023

BRYNPRISEN

Terje Marstein fikk Brynprisen 2023

20. mars 2023

OLAV DEN HELLIGE

14. mars var det historietime på Nordre Skøyen Hovedgård. Professor Jon Gunnar Jørgensen fortalte om Olav Haraldsson (den hellige).

KVINNER OG KLAVER

9. mars 2023

KVINNER OG KLAVER

Konserten i Trosterudvillaen 8. mars var viet kvinnelige komponister, naturlig nok. Sara Aimée Smiseth spilte og fortalte.

28. februar 2023

BÆREKRAFTIGE BYER

Miljøspørsmål står høyt på dagsorden i klubben. Bærekraftige byer var overskriften på Smebys 3 minutter for noen dager siden.

27. februar 2023

BALLETT

32 medlemmer og ledsagere møtte fram i Operaen 14. februar. Balletten Askepott sto på programmet.

14. februar 2023

LARS MARTIN MYHRE

Lars Martin Myhre leverte en morsom og gripende konsert i Trosterudvillaen sist søndag.

9. februar 2023

OSLOFJORDEN TRENGER HJELP

Oslofjorden var tema på klubbmøtet 7.2.23. Mats Walday talte om tilstanden i fjorden og mulige årsaker.

STEMMER FRA NORD

24. januar 2023

STEMMER FRA NORD

Duoen "Musikkgalleriet" besøkte Trosterudvillaen 22. januar med "Stemmer fra nord".

14. januar 2023

JULETREFEST PÅ NORDRE SKØYEN HOVEDGÅRD

Juletrefesten for barnehagen på Nordre Skøyen Hovedgård ble arrangert 10. januar. Festen ble en suksess, nok en gang. Arrangør er Bryn Rotary Klubb. 13 glade barn marsjerte inn klokka 1130, akkompagnert av Erling Heen, klubbens faste trekkspiller.

20. desember 2022

DE HELLIGE TRE KONGER

Halvor Moxnes besøkte Bryn Rotary klubb for noen dager siden. Hans tema var De Hellige tre Konger.


Møteinformasjon

Møtested: Nordre Skøyen Hovedgård
Adresse: Skøyenbakken
Postnummer: 0667
Sted: Oslo
Land: NO
Møtedag: Tirsdag
Møtetid: 19:00
Møtespråk: no

Kalender  < KlikK!

Klubbens møter:

Klubbmøte

2023-06-13 19:00 - 21:00

Klubbmøte

2023-06-20 19:00 - 21:00

Klubbmøte

2023-06-27 19:00 - 21:00

Møtearkivrotary lenker

Nyheter fra
rotary INTERNATIONAL:

Loading RSS...

Nytt fra Rotary i Norge

Loading RSS...

District - Rotary RSS

Loading RSS...