KLUBBEN DISKUTERTE DEMOKRATI I VERDEN

Demokrati var tema på klubbmøte for noen dager siden. Gunnar Jahr snakket tankevekkende om demokratiet som styreform, i går, i dag og i framtida.

Demokratiet er under press i verden i dag. Med demokrati forstås folkets grunnleggende individuelle rettigheter, folkets rett til å påvirke beslutninger gjennom frie valg, folkets rett til flertallsstyre, folkets rett til å være uenig med flertallet, respekt for mangfold og anderledeshet.  

Diktatorer har hersket siden tidenes morgen. Fra forrige århundre husker vi Mussolini, Hitler, Stalin, Mao. I dag har vi mange udemokratiske land, dessverre: Sentral-Afrika, "Sovjetistan", Nord- Korea, Syria og mange flere. Flere land er på feil vei: Polen, Ungarn, Filippinene, Tyrkia, Myanmar, flere land i Sør-Amerika. Også store og viktige land beveger seg bort fra demokratiske grunnverdier. Udemokratiske ledere etablerer seg gjennom valg for så å undergrave demokratiet innenfra: Trump, Putin, Bolsonaro, Modi.

Diktaturer har noen kjennetegn: 
Dialog erstattes med utskjelling. 
Vold ses på som en aktuell politisk metode. 
Maktfordelingsprinsippet tones ned, man tror på den sterke mann. 
Historien omskrives for å passe til egne behov. 
Meningsfeller plasseres i viktige posisjoner i samfunnet.
Det serveres enkle løsninger på komplekse problemer. 
Mange problemer defineres som konflikt mellom "Vi" og "De Andre".

Kina var verdens mest avanserte land under Ming-dynastiet, økonomisk, teknologisk, militært, kulturelt. De ble brutalt behandlet i kolonitiden av vestlige demokratiske land. Kina forsøkte republikk i en kort periode tidlig på 1900-tallet. Republikken degenererte i korrupsjon og elitestyre som banet vei for revolusjon. I dag er Kina en økonomisk stormakt med total kontroll på informasjon og befolkning. 

Demokrati har sine svakheter og styrker. Vi trøster oss med Winston Churchhill: "No one pretends that democracy is perfect. Indeed it has been said that democracy is the worst form of government, except for all those other forms that have been tried from time to time."

Foredraget ble fulgt av en livlig diskusjon som sikkert kunne pågått en time til. 

Carsten Schuerhoff/Tor Jakob Smeby    


 

7. september 2021

SAMTALE OM ATOMVÅPEN.

Høstmøtene er godt i gang. Per Wium hadde "3 minutter" den 31. august. Han informerte fra et møte i Norske leger mot atomvåpen.

1. september 2021

HJEMME IGJEN

Endelig er vi tilbake på? Nordre Skø?yen Hovedgå?rd.

11. august 2021

BOKSALG

Bryn Rotary Klubb har et opplegg for kjøp og salg av bøker internt i klubben. Alle inntekter går i klubbkassa.

16. mai 2021

KLUBBEN DISKUTERTE DEMOKRATI I VERDEN

Demokrati var tema på klubbmøte for noen dager siden. Gunnar Jahr snakket tankevekkende om demokratiet som styreform, i går, i dag og i framtida.

30. april 2021

PANDEMI - ØKONOMI

Professor Einar Lie besøkte Bryn Rotary Klubb for noen dager siden. Tema var pandemiens virkninger på økonomien.

8. april 2021

Ungdom i utdanning

Tre ungdommer i utdanning besøkte Bryn Rotary Klubb for noen dager siden. Temaet var korona-utfordringer.

22. mars 2021

SKOGFINNER

Jan Myhrvold gjestet Bryn Rotary Klubb for noen dager siden med et foredrag om skogfinner.

12. mars 2021

POLIO I AFRIKA

Rotary feb 2021 har en artikkel om polio i Afrika. Her er et kort sammendrag.

15. februar 2021

Alternativ jul i Riga

Bryn RK støtter et dagsenter for barn i Riga. Jula 2020 ble spesiell.

9. februar 2021

VANN - ET SATSINGSOMRÅDE

Rotary jan 2021 har en artikkel om vann. Vannmangel er et økende problem i verden.


Møteinformasjon

Møtested: Nordre Skøyen Hovedgård
Adresse: Skøyenbakken
Postnummer: 0667
Sted: Oslo
Land: NO
Møtedag: Tirsdag
Møtetid: 19:00:00
Møtespråk: no

Kalender  < KlikK!

Les merrotary lenker

Nyheter fra
rotary INTERNATIONAL:

Loading RSS...

NORFO - Rotary RSS

Loading RSS...

District - Rotary RSS

Loading RSS...