KLUBBEN DISKUTERTE DEMOKRATI I VERDEN

Demokrati var tema på klubbmøte for noen dager siden. Gunnar Jahr snakket tankevekkende om demokratiet som styreform, i går, i dag og i framtida.

Demokratiet er under press i verden i dag. Med demokrati forstås folkets grunnleggende individuelle rettigheter, folkets rett til å påvirke beslutninger gjennom frie valg, folkets rett til flertallsstyre, folkets rett til å være uenig med flertallet, respekt for mangfold og anderledeshet.  

Diktatorer har hersket siden tidenes morgen. Fra forrige århundre husker vi Mussolini, Hitler, Stalin, Mao. I dag har vi mange udemokratiske land, dessverre: Sentral-Afrika, "Sovjetistan", Nord- Korea, Syria og mange flere. Flere land er på feil vei: Polen, Ungarn, Filippinene, Tyrkia, Myanmar, flere land i Sør-Amerika. Også store og viktige land beveger seg bort fra demokratiske grunnverdier. Udemokratiske ledere etablerer seg gjennom valg for så å undergrave demokratiet innenfra: Trump, Putin, Bolsonaro, Modi.

Diktaturer har noen kjennetegn: 
Dialog erstattes med utskjelling. 
Vold ses på som en aktuell politisk metode. 
Maktfordelingsprinsippet tones ned, man tror på den sterke mann. 
Historien omskrives for å passe til egne behov. 
Meningsfeller plasseres i viktige posisjoner i samfunnet.
Det serveres enkle løsninger på komplekse problemer. 
Mange problemer defineres som konflikt mellom "Vi" og "De Andre".

Kina var verdens mest avanserte land under Ming-dynastiet, økonomisk, teknologisk, militært, kulturelt. De ble brutalt behandlet i kolonitiden av vestlige demokratiske land. Kina forsøkte republikk i en kort periode tidlig på 1900-tallet. Republikken degenererte i korrupsjon og elitestyre som banet vei for revolusjon. I dag er Kina en økonomisk stormakt med total kontroll på informasjon og befolkning. 

Demokrati har sine svakheter og styrker. Vi trøster oss med Winston Churchhill: "No one pretends that democracy is perfect. Indeed it has been said that democracy is the worst form of government, except for all those other forms that have been tried from time to time."

Foredraget ble fulgt av en livlig diskusjon som sikkert kunne pågått en time til. 

Carsten Schuerhoff/Tor Jakob Smeby    


 

4. juni 2023

BRYNPRISEN

Terje Marstein fikk Brynprisen 2023

20. mars 2023

OLAV DEN HELLIGE

14. mars var det historietime på Nordre Skøyen Hovedgård. Professor Jon Gunnar Jørgensen fortalte om Olav Haraldsson (den hellige).

KVINNER OG KLAVER

9. mars 2023

KVINNER OG KLAVER

Konserten i Trosterudvillaen 8. mars var viet kvinnelige komponister, naturlig nok. Sara Aimée Smiseth spilte og fortalte.

28. februar 2023

BÆREKRAFTIGE BYER

Miljøspørsmål står høyt på dagsorden i klubben. Bærekraftige byer var overskriften på Smebys 3 minutter for noen dager siden.

27. februar 2023

BALLETT

32 medlemmer og ledsagere møtte fram i Operaen 14. februar. Balletten Askepott sto på programmet.

14. februar 2023

LARS MARTIN MYHRE

Lars Martin Myhre leverte en morsom og gripende konsert i Trosterudvillaen sist søndag.

9. februar 2023

OSLOFJORDEN TRENGER HJELP

Oslofjorden var tema på klubbmøtet 7.2.23. Mats Walday talte om tilstanden i fjorden og mulige årsaker.

STEMMER FRA NORD

24. januar 2023

STEMMER FRA NORD

Duoen "Musikkgalleriet" besøkte Trosterudvillaen 22. januar med "Stemmer fra nord".

14. januar 2023

JULETREFEST PÅ NORDRE SKØYEN HOVEDGÅRD

Juletrefesten for barnehagen på Nordre Skøyen Hovedgård ble arrangert 10. januar. Festen ble en suksess, nok en gang. Arrangør er Bryn Rotary Klubb. 13 glade barn marsjerte inn klokka 1130, akkompagnert av Erling Heen, klubbens faste trekkspiller.

20. desember 2022

DE HELLIGE TRE KONGER

Halvor Moxnes besøkte Bryn Rotary klubb for noen dager siden. Hans tema var De Hellige tre Konger.


Møteinformasjon

Møtested: Nordre Skøyen Hovedgård
Adresse: Skøyenbakken
Postnummer: 0667
Sted: Oslo
Land: NO
Møtedag: Tirsdag
Møtetid: 19:00
Møtespråk: no

Kalender  < KlikK!

Klubbens møter:

Klubbmøte

2023-06-13 19:00 - 21:00

Klubbmøte

2023-06-20 19:00 - 21:00

Klubbmøte

2023-06-27 19:00 - 21:00

Møtearkivrotary lenker

Nyheter fra
rotary INTERNATIONAL:

Loading RSS...

Nytt fra Rotary i Norge

Loading RSS...

District - Rotary RSS

Loading RSS...