Det Grønne Skiftet

Miljø er satt på dagsorden i Bryn Rotary Klubb. Styret har diskutert Det Grønne Skiftet.

Miljø er satt på dagsorden i Bryn Rotary Klubb. Styret har diskutert Det Grønne Skiftet.  

Dette kan fort bli omfattende. FN har vedtatt 17 bærekraftmål. Disse omhandler klima, sult, helse, utdanning, likestilling, fred og mange andre forhold. Klimaendringer står høyt på klubbens dagsorden. 

Målsettinger har vært vedtatt flere ganger gjennom 30 år. Når tidsramma nærmer seg slutter beslutningstakerne å snakke om målene. I stedet vedtar de enda mer ambisiøse mål enda lenger fram i tid. Gjennomføring av tiltak er viktigere enn fine mål.

Signalene fra høyeste hold er ikke entydige. Bygdene skal unntas fra de skarpe tiltakene. Transportpolitikken er grønnere enn før men mange hensyn river og sliter. Mange mener mye om oljepolitikken. Lille Norge kan ikke frelse verden, hører vi ofte. Vi har
et stykke å gå før klimahensyn gjennomsyrer samfunnet. 

Tall for klimagassutslipp varierer, avhengig av hvilken kilde man går til. Vi ønsker å vite: Hva er utslippene i Norge gjennom de siste 50 år? Hvordan ligger kurven i forhold til mål om 50 % reduksjon innen 2030? Hvilke tiltak er vedtatt og foreslått i Norge?
Hva er de viktigste motkreftene? Er norsk olje en del av problemet eller en del av løsningen? 

Klubben vil arbeid med temaet på flere måter: Ekspertforedrag med fakta, foreslå innlegg og gruppearbeid på RYLA-seminaret, støtte personer/organisasjoner som påvirker beslutningstakere, støtte personer/organisasjoner som gjennomfører tiltak,
informere i media om klubbens arbeid med Grønt Skifte.

Mer info kommer. 

Tor Jakob Smeby     

 

4. juni 2023

BRYNPRISEN

Terje Marstein fikk Brynprisen 2023

20. mars 2023

OLAV DEN HELLIGE

14. mars var det historietime på Nordre Skøyen Hovedgård. Professor Jon Gunnar Jørgensen fortalte om Olav Haraldsson (den hellige).

KVINNER OG KLAVER

9. mars 2023

KVINNER OG KLAVER

Konserten i Trosterudvillaen 8. mars var viet kvinnelige komponister, naturlig nok. Sara Aimée Smiseth spilte og fortalte.

28. februar 2023

BÆREKRAFTIGE BYER

Miljøspørsmål står høyt på dagsorden i klubben. Bærekraftige byer var overskriften på Smebys 3 minutter for noen dager siden.

27. februar 2023

BALLETT

32 medlemmer og ledsagere møtte fram i Operaen 14. februar. Balletten Askepott sto på programmet.

14. februar 2023

LARS MARTIN MYHRE

Lars Martin Myhre leverte en morsom og gripende konsert i Trosterudvillaen sist søndag.

9. februar 2023

OSLOFJORDEN TRENGER HJELP

Oslofjorden var tema på klubbmøtet 7.2.23. Mats Walday talte om tilstanden i fjorden og mulige årsaker.

STEMMER FRA NORD

24. januar 2023

STEMMER FRA NORD

Duoen "Musikkgalleriet" besøkte Trosterudvillaen 22. januar med "Stemmer fra nord".

14. januar 2023

JULETREFEST PÅ NORDRE SKØYEN HOVEDGÅRD

Juletrefesten for barnehagen på Nordre Skøyen Hovedgård ble arrangert 10. januar. Festen ble en suksess, nok en gang. Arrangør er Bryn Rotary Klubb. 13 glade barn marsjerte inn klokka 1130, akkompagnert av Erling Heen, klubbens faste trekkspiller.

20. desember 2022

DE HELLIGE TRE KONGER

Halvor Moxnes besøkte Bryn Rotary klubb for noen dager siden. Hans tema var De Hellige tre Konger.


Møteinformasjon

Møtested: Nordre Skøyen Hovedgård
Adresse: Skøyenbakken
Postnummer: 0667
Sted: Oslo
Land: NO
Møtedag: Tirsdag
Møtetid: 19:00
Møtespråk: no

Kalender  < KlikK!

Klubbens møter:

Klubbmøte

2023-06-13 19:00 - 21:00

Klubbmøte

2023-06-20 19:00 - 21:00

Klubbmøte

2023-06-27 19:00 - 21:00

Møtearkivrotary lenker

Nyheter fra
rotary INTERNATIONAL:

Loading RSS...

Nytt fra Rotary i Norge

Loading RSS...

District - Rotary RSS

Loading RSS...