SKOGFINNER

Jan Myhrvold gjestet Bryn Rotary Klubb for noen dager siden med et foredrag om skogfinner.

Dette var innvandrere fra Finland til Norge på 1600-tallet. De kom hovedsakelig fra området Savolax sentralt i Sør-Finland. Analyse av språk og gener viser fellestrekk med folk langt øst i Russland og Kina. Fattigdom, sult og undertrykking gjorde at  finnene trakk sørover, nordover og vestover. De fleste kom fra ca. 1640 og noen år utover. Norske myndigheter innvilget seks års skattefritak. 

Finnene bosatte seg flere steder i Hedmark, Oppland, Akershus og Buskerud. Sentralområdet er det som i dag heter Finnskogen. Tydelige spor finnes fortsatt i språk, stedsnavn, mat, byggeskikk, kultur. 

Skogfinnene praktiserte svedjebruk, som er å hugge granskog, tørke den, brenne den og plante rug i asken. Vanlig praksis var å skaffe seg papirer fra grunneier og myndigheter. De som tok seg til rette ble kastet ut. 

Skogfinnene er godkjent som en av fem nasjonale minoriteter i Norge. Et museum har vært ønsket i lang tid. Forprosjekt ble utarbeidet i 2014, arkitektkonkurranse ble avholdt i 2017, penger ble bevilget i 2020. Fortsatt er det et stykke opp og fram men man håper at museet står ferdig på Svullrya i 2023. 

Et godt foredrag om et tema som var ukjent for mange. 

Tor Jakob Smeby  

 

7. september 2021

SAMTALE OM ATOMVÅPEN.

Høstmøtene er godt i gang. Per Wium hadde "3 minutter" den 31. august. Han informerte fra et møte i Norske leger mot atomvåpen.

1. september 2021

HJEMME IGJEN

Endelig er vi tilbake på? Nordre Skø?yen Hovedgå?rd.

11. august 2021

BOKSALG

Bryn Rotary Klubb har et opplegg for kjøp og salg av bøker internt i klubben. Alle inntekter går i klubbkassa.

16. mai 2021

KLUBBEN DISKUTERTE DEMOKRATI I VERDEN

Demokrati var tema på klubbmøte for noen dager siden. Gunnar Jahr snakket tankevekkende om demokratiet som styreform, i går, i dag og i framtida.

30. april 2021

PANDEMI - ØKONOMI

Professor Einar Lie besøkte Bryn Rotary Klubb for noen dager siden. Tema var pandemiens virkninger på økonomien.

8. april 2021

Ungdom i utdanning

Tre ungdommer i utdanning besøkte Bryn Rotary Klubb for noen dager siden. Temaet var korona-utfordringer.

22. mars 2021

SKOGFINNER

Jan Myhrvold gjestet Bryn Rotary Klubb for noen dager siden med et foredrag om skogfinner.

12. mars 2021

POLIO I AFRIKA

Rotary feb 2021 har en artikkel om polio i Afrika. Her er et kort sammendrag.

15. februar 2021

Alternativ jul i Riga

Bryn RK støtter et dagsenter for barn i Riga. Jula 2020 ble spesiell.

9. februar 2021

VANN - ET SATSINGSOMRÅDE

Rotary jan 2021 har en artikkel om vann. Vannmangel er et økende problem i verden.


Møteinformasjon

Møtested: Nordre Skøyen Hovedgård
Adresse: Skøyenbakken
Postnummer: 0667
Sted: Oslo
Land: NO
Møtedag: Tirsdag
Møtetid: 19:00:00
Møtespråk: no

Kalender  < KlikK!

Les merrotary lenker

Nyheter fra
rotary INTERNATIONAL:

Loading RSS...

NORFO - Rotary RSS

Loading RSS...

District - Rotary RSS

Loading RSS...